top of page
Image by Max Anderson
%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%A9%D7%A7%
Recycled Paper

אם הייתי שואלת אותך...

מהו אותו דבר המסב לך הנאה גדולה מעצם עשייתו?
אותו משהו שהעיסוק בו ותוצאתו מעוררים בך גאווה עמוקה - בכל פעם מחדש?
ה-דבר שמבחינתך, אי אפשר שלא לעשות?!

מה היית עונה?

Man Walking in Fields

לכל מי שעדיין לא יודע או לא לגמרי בטוח אבל רוצה לגלות, ללמוד ולשנות

אימון אישי וכתיבה תרפויטית

 4 עד 20 פגישות פרונטליות או מקוונות הכוללות:

פסיכולוגיה חיובית

התבוננות מחודשת בזיכרונות ילדות וחוויות מכוננות

חקר הצלחות עבר

שאלות עומק

"צמחים שונים זקוקים לתנאים שונים כדי לצמוח.
גם אנשים"


- שרית קלדרון גורקוב -

כן! אני רוצה פגישת ייעוץ אישית ללא התחייבות!

bottom of page