אימון לקראת פרישה


אימון לקראת פרישה

אימון לקראת פרישה 

ולפורשים צעירים

איך מנצלים בצורה מקסימלית את זמן

 הפרישה? 

מהם החיים הטובים ביותר שאוכל

 ליצור לעצמי בגיל השלישי?


תהליך קצר וממוקד  

12-16 מפגשים


האימון מעודד יצירת אתגר, ערך 

ומשמעות בחיי היומיום לאחר היציאה

 לגמלאות

במהלך הפגישות נבנה תוכנית אישית

 מותאמת לצרכים ולמצבו האישי של 

המתאמן:


& זיהוי ויצירת אפשרויות תעסוקה 

לאחר הפרישה

& ניהול סדר יום ברור ומאפשר

& התמודדות עם היבטים רגשיים 

לקראת פרישה ובפרישה


לתאום פגישה

אימון מקוון | פרונטלי

 054.789.4522 

 שרית