top of page

העצמה ושינוי: כיצד לזהות ולהפחית גורמי לחץ וסטרס ביום שלי

טבלת תיעוד פשוטה למילוי המעודדת מעקב יומי לאורך 3 עד 7 ימים בסה"כ.

הטבלה עוזרת לבחון, לנתח ולמצוא פתרונות ראליים למצבים וסיטואציות המשפיעים לרעה על ההרגשה והתפקוד שלי בעבודה ובכלל.


העצמה ושינוי: כיצד לזהות ולהפחית גורמי לחץ וסטרס ביום שלי

1. מה מעורר/מגביר אצלי תחושת לחץ?

2. מהי רמת הלחץ בה אני פועל/ת באופן היעיל ביותר?

3. כיצד ניתן להתמודד ולנהל טוב יותר את הלחצים בחיי?


הצבת גבולות ככלי להפחתת לחץ


שבעה סוגים של גבולות אישיים
שבעה סוגים של גבולות אישיים

לתיאום שיחת התאמה (ללא תשלום)


Comentarios


bottom of page