top of page

הרצאה מוקלטת: ניהול זמן והתגברות על דחיינות


איך לא שוכחים כלום? איך מנהלים יום רגוע ומסודר עם עומס עבודה שאיננו נגמר? על בסיס מה קובעים סדרי עדיפויות?

ואיך מחלקים את העבודה כך שלא נגיע למצב של 'לילה לבן' ומורט עצבים? איך מתעלמים מהנטייה הטבעית לעשות קודם את מה שקל וכייף (אבל לא בהכרח חשוב או דחוף)? ואיך משלבים לתוך יום עמוס גם זמן ללימודי העשרה, תחביבים או ספורט - עשייה שלא נחשבת 'דחופה' או 'קריטית' אבל משמעותית לאיכות החיים וההתפתחות האישית שלי?
הרצאה מוקלטת: משימות, רשימות והחיים שלך
Comments


bottom of page