לא סובל דיחוי

מה עומד מאחורי הדחיינות שלנו? כיצד נזהה את הסיבה האמיתית בגללה אנו דוחים משימות חשובות

ולמשקיעים - תרגיל לעבודה עצמאית