האדם מחפש משמעות

"קונפוציוס אומר: רבים מבקשים את האושר גבוה מעל האדם, ואחרים מבקשים אותו נמוך ממנו; אבל האושר הוא כקומת האדם. ומספר ס